Sygdom og kur i mediernes skæbnestund

Fake news, polarisering og opmærksomhedsporno martrer medielandskabet i en sådan grad, at man kan rejse spørgsmål til de traditionelle mediers monopol på nyhedsformidling og opinion. Alt imens fokus udelukkende stilles på de sædvanlige syndebukke, tabloiderne. Skal den demokratiske debat sættes tilbage på sporet, må dets formidlere, morgenaviserne, komme i spotlyset og ændre kurs. Continue reading Sygdom og kur i mediernes skæbnestund

Advertisements